Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Transparent, si karta juaj

• Menaxhim të llogarisë tuaj, Planifikim - Pagesa - Kursime
• Kryeni kurdo dhe kudo veprime bankare të sigurta
• Kërkoni balancen e llogarisë me sms dhe e-mail
• Eliminoni Cash-in, përdoreni kartën në ATM - POS - ONLINE
• Paguani shpejt, lehtë, të mbrojtur nga Paypal

Image not available
Image not available
Interesat më të larta për
kursimet tuaja!

• Depozitat ofrohen në monedhat LEK/EUR/USD
• Afate kohore sipas nevojave tuaja

Image not available

Llogaritësi i Kredisë

  1. Kredi Konsumatore
  2. Kredi për Biznesin e Vogël
  3. Kredi Hipotekore
next
prev
Newsletter