Image not available
Image not available
KARAKTERISTIKAT E DEPOZITËS FIKSE NË LEK ME AFATE TË GJATA:
• Norma të larta interesi për periudhën e kërkuar 2,3,4 dhe 5 vjet.
• Aplikohet shumë minimale për përfitimin e produktit.
• Hapje llogarie pa komision.
• Lejohet tërheqja e depozitës përpara afatit të maturimit.
• Mundësi e tërheqjes së interesit cdo vit.
• Interesi është fiks përgjatë gjithë periudhës së depozitës.
• Mundësi transferimi i depozitës nga bankat lokale në ICB

DOKUMENTACIONI I NEVOJSHËM PËR APLIKIM:
• Pasaportë ose kartë identiteti ( ID ).

SI MUND TË PËRFITOJ NGA PRODUKTI:
Mjafton të paraqiteni me një dokument identifikimi pranë çdo dege të ICB-së për të depozituar paratë tuaja të sigurta dhe me interesa të larta.
** Për më tepër informacion kontaktoni me stafin e ICB-së në një nga degët e mëposhtme:
Dega Ded GjoLuli: Rr ”Ded GjoLuli”, Nr.3, Tiranë
Dega Toptani: Rr. ”MuratToptani” (Qendra Eurocol), Tiranë
Dega Tirana e Re: Rr. ”Komuna e Parisit”, (Afër New York University),Tiranë
Dega Fier: Lagjia “Kongresi i Përmetit”, Rr.“Jakov Xoxa”, Nr. 11, Fier
Dega Durrës: Rruga “Aleksander.Goga”, L.9, P.71/1, pranë Gjykatës. Durrës,

Të gjitha llogaritë dhe depozitat e klientëve në ICB janë të siguruara nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave (ASD), deri në nivelin 2.500.000 (dymilion e pesëqindmijë) lekë ose e njëvlershmja e saj në monedhë të huaj, sipas dispozitave të përcaktuara në ligjin Nr.53/2014, datë 22.05.2014 “Për sigurimin e depozitave” i ndryshuar.
Newsletter