Kredi Konsumatore e Pasiguruar Standarte

Zgjidhja jonë  për të lehtësuar jetën tuaj.

PËRSHKRIMI I PRODUKTIT
Kredia Konsumatore e Pasiguruar synon përmbushjen 100%  të nevojave të konsumatorëve për likuiditete, lidhur me shpenzime të ndryshme personale të tilla si: Mobilim dhe rregullime shtepie, shpenzime arsimimi, shpenzime mjekësore, shpenzime për pushime si dhe nevoja  të tjera konsumi. 
Nuk kërkohet kolateral, por mjafton të jeni të punësuar dhe paga juaj të kaloje në bankë. Nuk është e nevojshme që të jeni pagamarrës tek banka jonë. Nuk aplikohet sigurim jete.

KARAKTERISTIKAT
·   Shuma deri ne 1,000,000 Leke
·    Norma e Interesit fillon nga 7.5% ne vit
·    Afati maksimal deri ne 48 muaj per shumat deri ne 500,000 Leke dhe deri ne 84 muaj per shumat nga 500,000 deri ne 1,000,000 Leke

Komisione
• Komision disbursimi 2% e shumës së kredisë (min 7,500 lek)

DOKUMENTACIONI I NEVOJSHËM
1. Kartë identiteti(ID)
2. Nxjerrje llogarie, Vërtetim Pune
3. Faturë energjie elektrike ose uji

Përgjigjen e merrni menjëherë në momentin e aplikimit dhe lëvrimi I fondeve kryhet brenda 1 ditë pune pas dorëzimit të dokumentacionit të plotë.

Thjesht , Shpejt dhe pa Burokraci!

Mund të përdorni në cdo kohë Kartën tuaj të Debitit për blerje në POS apo blerje online. 

Aplikoni tani

Newsletter