Image not available

Money Transfers

Fondi që vjen përmes një prej kompanive të transfertave të parave është alternativa më e mirë për të marrë para nga jashtë Shqipërisë.
Banka Ndërkombëtare Tregtare tani është partner i kompanive Coinstar, Ria, Moneytrans, Unistream.

Avantazhet kryesore:
Mënyra më e shpejtë për të marrë para me tarifat me te ulta
Shërbim i besueshëm dhe cilesor
Ju mund të merrni para nga RIA, Moneytrans, Coinstar, Unistream dhe t'i tërheqni ato në çdo degë të Bankës Ndërkombëtare Tregtare
Dokumentet e nevojshme dhe informacionet e nevojshme për tërheqjen e parave:
Numri i referencës / Order no / Kodi PIN
Emri i Dërguesit
Shuma e dërguar
Dokumenti identifikues i përfituesit

Detajet mbi tarifat e shërbimit, ju lutemi lexoni Termat dhe Kushtet e publikuara në degët e ICB ose në faqen e internetit.

Newsletter