Vende të Lira

International Commercial Bank ofron mundësi të barabarta punësimi për të gjithë aplikantët dhe ne ju ftojmë të mos hezitoni të aplikoni. Aktualisht ju njoftojmë për pozicionet e lira si më poshtë:

Newsletter