Aksionerët

Aksioner i vetëm i Bankës Ndërkombëtare Tregtare sh.a është ICB Financial Group Holdings, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar me seli në Schulhausstrasse 18834 Schindellegi, Zvicër mbajtës i 100% të aksioneve. 

Banka Ndërkombëtare Tregtare sh.a  është pjesë e grupit ndërkombëtar financiar ICB Financial Group Holdings të shtrirë në Evropë në Zvicër,  Britaninë e Madhe dhe në Malajzi. ICB Financial Group Holdings ka strukturën si më poshtë:

Nr.

Emri

%

1.

Daim Limited

 

52

2.

Josephine Premla Sivaretnam

 

28

3.

ICB Financial Group Holdings A.G.

(Aksione thesari)

10

4.

Tee Kim Chan

 

10

5.

TD Direct Investing Nominees (Europe) Ltd

*

 

TOTAL

100

Newsletter