Elementët bazë

ICB Albania ju ofron zgjidhje financiare dhe ka krijuar/dizenjuar një spektër produktesh dhe shërbimesh për të qënë sa më pranë nevojat të veçanta të segmenteve të ndryshme të shoqërise. Ne gjithnjë përpiqemi të kujdesemi për nevojat financiare të klientëve tanë.

Ne ofrojmë një larmi skemash në depozitat për t'ju përshtatur nevojave  të klientëve tanë në çdo stad të jetës së tyre. ICB i jep mundësinë klientëve të zgjedhin midisi Llogarive të ndryshme Rrjedhëse/ Kursimi/ Depozita me Afat, secila prej tyre e përshtatur për nevoja, buxhete, dhe kërkesa financiare të ndryshme. Produktet tona të depozitave ofrojnë konbinimin perfekt midis komfortit, fleksibilitetit dhe të ardhura të kënaqshme.

Banka ka mardhënie shumëpalëshe me kompanitë më të mirënjohura në transferimin e parave duke ofuar transferta të shpejta dhe efiçente anembanë globit.

ICB i kupton kërkesat e biznesit dhe ofron përkatësisht produkte dhe shëbime fleksibël dhe të përshtatshme/personalizuara me afatet e duhura për biznesin SME. Ne ofrojme një gamë të gjerë zgjidhjesh financiare për biznesin SME duke filluar nga finacimi për kërkesat bazë të likuiditetit ndaj furnitorëve dhe kompanive të shërbimit deri tek një mori produktesh për financën tregtare.

Newsletter