Historia

Banka Ndërkombëtare Tregëtare është një nga pak bankat private në Shqipëri, e cila e filloi veprimtarinë e saj në 1997. Banka dhe zyrat e saj qendrore janë rregjistruar në Tiranë. Banka ka një rrjet online të 6 degëve të shpërndarë në 6 vendndodhje gjeografike, në 3 rajone të ndryshme (sipas 31 Dhjetor 2010), e cila siguron 24 orë/ditë lehtësi bankare për klientët e saj.

Banka përkujdeset për nevojat e klientëve të saj qoftë kompanive apo indidividëve dhe ka një platformë të fuqishme teknologjike e cila mbështet ofrimin e këtyre shërbimeve.

Filozofia e bankës
ICB Albania ka pasur një traditë të të qenit lider duke u përshtatur me ndryshimet dhe duke nxjerrë risi për të përmbushur nevojat e klientëve. 
Vizioni ynë, Misioni dhe Vlerat e Korporatës janë në një linjë për të mbajtur këtë pozitë. Ne krejtësisht jemi të vetëdijshëm se suksesi ynë në të ardhmen do të varet nga Aftësia për të ofruar një seri shërbimesh përfshirëse më të shpejtë, më të lirë dhe në një mënyrë sa më eficiente kundrejt klientëve tanë globalë të sofistikuar në rritje. Për ta arritur ate synim, Banka po investon fuqimisht në burimet njerëzore dhe teknologjike.

Newsletter